TEHLİKELİ ATIK KODLARI

010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları

030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar

030201*:Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler

030202*:Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler

030203*:Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler

030204*:Anorganik ahşap koruyucu maddeler

030205*:Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları

040103*:Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları

040214*:Organik çözücüler içeren perdah atıkları

040216*:Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler

040219*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

050102*:Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları

050103*:Tank dibi çamurları

050104*:Asit alkil çamurları

050105*:Petrol döküntüleri

050106*:İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar

050107*:Asit ziftleri

050108*:Diğer ziftler

050109*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar

050111*:Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar

050112*:Yağ içeren asitler

050115*:Kullanılmış filtre killeri

050601*:Asit ziftleri

050603*:Diğer ziftler

050701*:Cıva içeren atıklar

060315*:Ağır metal içeren metal oksitler

060502*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

060704*:Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti

060802*:Zararlı silikonlar içeren atıklar

061002*:Tehlikeli maddeler içeren atıklar

061301*:Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler

061302*:Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)

061305*:Kurum

070101*:Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070104*:Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070108*:Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070110*:Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070111*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070201*:Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070204*:Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070208*:Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070210*:Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070211*:Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070214*:Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları

070216*:Zararlı silikonlar içeren atıklar

070301*:Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070304*:Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070308*:Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070310*:Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070311*:Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070401*:Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070404*:Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070408*:Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070410*:Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070411*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070413*:Tehlikeli madde içeren katı atıklar

070501*:Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070504*:Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070508*:Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070510*:Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar

070511*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070513*:Tehlikeli madde içeren katı atıklar

070601*:Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070604*:Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070608*:Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

070610*:Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070611*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070701*:Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070704*:Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070708*:Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070710*:Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070711*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

080111*:Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler

080113*:Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları

080115*:Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar

080117*:Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar

080121*:Boya ya da vernik sökücü atıkları

080312*:Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları

080314*:Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları

080316*:Atık aşındırma solüsyonları

080317*:Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri

080409*:Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları

080411*:Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları

080413*:Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları

080415*:Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları

080501*:Atık izosiyanatlar

080119*:Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar

090101*:Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları

090102*:Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu

090103*:Çözücü bazlı banyo solüsyonları

100120*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

100122*:Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar

100207*:Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

100211*:Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

100325*:Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

100327*:Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

100407*:Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

100409*:Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

100506*:Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

100508*:Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

100607*:Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

100609*:Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

100707*:Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

100812*:Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar

100817*:Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

100819*:Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

100915*:Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı

101015*:Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı

101113*:Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru

101115*:Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

101117*:Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

101119*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

110108*:Fosfatlama çamurları

110109*:Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

110111*:Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları

110113*:Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları

110115*:Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar

110116*:Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri

110198*:Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

110207*:Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

110302*:Diğer atıklar

110504*:Iskarta flaks malzemeler

120109*:Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları

120112*:Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar

120114*:Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları

120116*:Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları

120118*:Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)

120302*:Buhar yağ alma atıkları

130401*:Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağları

130402*:İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları

130403*:Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları

130501*:Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar

130502*:Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar

130506*:Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ

130507*:Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su

130508*:Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar

130701*:Fuel-oil ve mazot

130702*:Benzin

130703*:Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)

140603*:Diğer çözücüler ve çözücü karışımları

140605*:Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar

150110*:Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar

150111*:Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar

150202*:Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

160107*:Yağ filtreleri

160113*:Fren sıvıları

160114*:Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları

160209*:PCB'ler içeren transformatörler ve kapasitörler

160210*:16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlar

160211*:Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar

160212*:Serbest asbest içeren ıskarta ekipman

160213*:16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta ekipmanlar

160215*:Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar

160303*:Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar

160305*:Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar

160506*:Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları

160507*:Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar

160508*:Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar

160601*:Kurşunlu piller

160606*:Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler

160708*:Yağ içeren atıklar

160709*:Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar

170204*:Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik

170301*:Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar

170303*:Kömür katranı ve katranlı ürünler

170410*:Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar

170603*:Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri

170801*:Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri

190105*:Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri

190110*:Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon

190204*:En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar

190205*:Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları

190207*:Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar

190208*:Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar

190209*:Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar

190211*:Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

190806*:Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler

190807*:İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar

190810*:19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres

190811*:Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

190813*:Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

191105*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

191206*:Tehlikeli maddeler içeren ahşap

191211*:Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)

191301*:Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

191303*:Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

191305*:Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

200127*:Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler

200121*:Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar

200126*:20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar

200129*:Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar

200133:16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03?un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler

200135*:20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar

200137*:Tehlikeli maddeler içeren ahşap

 

TEHLİKESİZ ATIK KODLARI

01 01 01 Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar

02 01 04 Atık Plastikler (ambalajlar hariç)

02 01 07 Ormancılık Atıkları

02 01 10 Atık Metal

02 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

03 01 05 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar

06 03 16 06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler

07 02 13 Atık Plastik

10 02 01 Cüruf İşleme Atıkları

10 02 02 İşlenmemiş cüruf

10 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 03 22 10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)

10 05 01 Birincil ve İkincil Üretim Cürufları

10 06 01 Birincil ve İkincil Üretim Cürufları

10 06 02 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

10 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

11 02 06 11 02 05 dışındaki bakır hidrometalürjisi atıkları

11 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

11 05 01 Katı çinko

11 05 02 Çinko külü

11 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

12 01 01 Demir metal çapakları ve talaşları

12 01 02 Demir metal toz ve parçacıklar

12 01 03 Demir dışı metal çapakları ve talaşları

12 01 04 Demir dışı metal toz ve parçacıklar

12 01 05 Plastik yongalar ve çapaklar

12 01 13 Kaynak Atıkları

12 01 15 12 01 14 dışındaki işleme çamurları

12 01 17 12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları

12 01 21 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

12 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

15 02 03 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler

16 01 04 Ömrünü tamamlamış araçlar

16 01 06 Sıvı yada tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar

16 01 12 16 01 11 dışındaki fren balataları

16 01 16 Sıvılaştırılmış Gaz Tankları

16 01 17 Demir metaller

16 01 18 Demir olmayan metaller

16 01 19 Plastik

16 01 20 Cam

16 01 22 Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar

16 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

16 03 04 16 03 03 dışındaki anorganik atıklar

16 03 06 16 03 05 dışındaki organik atıklar

16 05 09 16 05 06, 16 05 07 yada 16 05 08 dışında tehlikeli maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar

17 02 01 Ahşap

17 02 02 Cam

17 02 03 Plastik

17 04 01 Bakır, bronz, pirinç

17 04 02 Alüminyum

17 04 03 Kurşun

17 04 04 Çinko

17 04 05 Demir ve çelik

17 04 06 Kalay

17 04 07 Karışık metaller

17 04 11 17 04 10 dışındaki kablolar

19 10 01 Demir ve çelik atıkları

19 10 02 Demir olmayan atıklar

19 12 01 Kağıt ve karton

19 12 02 Demir metali

19 12 03 Demir dışı metal

19 12 04 Plastik ve lastik

19 12 05 Cam

19 12 07 19 12 06 dışındaki ahşap

19 12 08 Tekstil Malzemeleri

19 12 10 Yanabilir Atıklar (Atıktan üretiliş yakıt)

20 01 01 Kağıt ve karton

20 01 02 Cam

20 01 10 Giysiler

20 01 11 Tekstil Ürünleri

20 01 28 20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler

20 01 30 20 01 29 dışındaki deterjanlar

20 01 34 20 01 33 dışındaki pil ve akümülatörler

20 01 36 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar

20 01 38 20 01 37 dışındaki ahşap

20 01 39 Plastikler

20 01 40 Metaller

 

kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

ralph lauren sale kamagra shop kamagra 100 levitra rezeptfrei cialis bestellen levitra bestellen kamagra jelly kamagra 100 levitra generika cialis generika cialis ohne rezept levitra kaufen levitra 20mg kamagra bestellen viagra kaufen viagra generika levitra 20 mg kamagra online kaufen kamagra gel levitra generika

cialis pris køb viagra cialis piller adidas yeezy 350 boost adidas zx flux damen adidas tubular nova adidas tubular adidas zx flux adidas nmd adidas superstar damen adidas yeezy adidas nmd r1 adidas superstar adidas tubular adidas yeezy adidas gazelle adidas schuhe new balance nike air force adidas zx flux

woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas new balance hombre duvetica madrid ray ban aviator polos lacoste ralph lauren outlet moncler madrid zapatillas nike nike air max thea baratas cazadoras belstaff nike free rn flyknit
Acheter Super Kamagra Acheter Viagra Capsules Acheter Cialis Original Les effets de Kamagra Oral Jelly Acheter Tadacip Cialis sans ordonnance Cialis Professional Acheter Generic Cialis Apcalis Oral Jelly Vente Cialis En Belgique Acheter Cialis Black
viagra infarmed hva er kamagra nuovo cialis viagra online kaufen viagra priser apotek viagra for sale australia levitra bijwerkingen buy levitra nz cialis vs viagra cialis 20mg pas cher levitra online australia cialis flashback levitra en ligne viagra farmacia levitra controindicazioni levitra dosierung viagra effekt cialis patent
kamagra online uk levitra online uk buy cialis london cialis pills for sale uk viagra tablets uk viagra for sale uk buy kamagra uk cialis hinta viron apteekissa levitra vaikutus viagra vaikutus kamagra jelly kokemuksia cialis kokemuksia viagra reseptin hankkiminen viagra tablets australia cialis online australia kamagra 100mg oral jelly australia viagra for sale australia cialis daily australia kamagra gel australia levitra online australia
Acheter Kamagra Soft Acheter Kamagra 100mg Acheter Cialis Marque Viagra Professionnel Livraison Rapide Cialis Acheter Generic Levitra Comment Prendre Kamagra Oral Jelly Cialis 20mg Pas Cher Acheter Generic Propecia Acheter Super Avana Levitra en ligne Commande Cialis Generique Kamagra Oral Jelly Kamagra 100mg Acheter Kamagra Super Acheter Kamagra Achat Cialis Sur Internet Prix Cialis Pharmacie Acheter Generic Viagra Kamagra en France Cialis Achat En Ligne Canada Acheter Kamagra Effervescent Kamagra Cialis 20mg Acheter
polos baratos polos ralph lauren polos lacoste polos ralph lauren outlet polos hombre polos lacoste baratos ralph lauren polo polo shirts lacoste polo shirts nz lacoste polo shirts ralph lauren polo shirts cheap polo shirts nz polo ralph lauren polo lacoste camicie online camicie polo ralph lauren polo lacoste polo
Lida Daidaihua Viagra Viagra Viagra Cialis Generika Levitra Tabletten kaufen Kamagra kaufen Viagra und seine Analoga Viagra Generka Priligy Dapoxetin Viagra kaufen Viagra rezeptfrei kaufen Super Kamagra Viagra online kaufen Testosteron Viagra rezeptfrei Viagra bestellen Cialis Original rezeptfrei Viagra kaufen Generika Testpakete Viagra bestellen
kamagra 100mg preis viagra online kaufen kamagra oral jelly bestellen deutschland levitra erfahrungsberichte cialis patent levitra dosierung cialis rezeptfrei cialis erfahrungen levitra en ligne kamagra gel pas cher cialis 20mg pas cher cialis effet secondaire kamagra 100mg pour femme cialis ou viagra viagra en ligne levitra avis levitra vaikutus kamagra jelly kokemuksia cialis hinta viron apteekissa cialis kokemuksia viagra vaikutus viagra reseptin hankkiminen
polos lacoste polos baratos polos ralph lauren polos lacoste baratos polos hombre polos ralph lauren outlet ralph lauren polo shirts lacoste polo shirts polo shirts lacoste polo shirts nz ralph lauren polo cheap polo shirts nz polo lacoste polo ralph lauren camicie polo lacoste polo ralph lauren polo camicie online
Viagra Cialis Cialis Levitra Cialis Levitra Levitra Viagra Levitra Cialis Viagra Cialis Gel Generisk Levitra cialis pris Kamagra Gel
Kamagra 100 mg Levitra Generico Prezzo Piu Basso Comprar Levitra Cialis Generico kamagra oral jelly Acquisto Levitra viagra sans ordonnance Cialis Kamagra levitra sans ordonnance Comprare Viagra Gold - Vigour Kamagra Jelly kaufen Levitra 10 Mg Costi Acquisto Levitra With Dapoxetine Viagra Jelly viagra bulgarien Levitra Original acquisto viagra